banner
banner
 
banner
 
banner
 
 

CP + evoluce Pokémona

Co znamená u Pokémona CP?

CP, neboli Combat Power, značí sílu daného Pokémona. Čím vyšší CP, tím je i daný Pokémon silnější (a v praxi hůře chytitelný). Z počátku budeš narážet na slabé Pokémony, kteří budou mít jen pár desítek CP, ale časem budeš narážet i na ty, kteří mají CP v řádech stovek. Výše CP je ovlivněna mnoho faktorypočtem životů, různými útoky, silou útoků, jejich schopnostmi aj. Takže si své Pokémony kontroluj a nechávej si jen ty nejsilnější!

Jak si mohu Pokémona vyvinout a vylepšit?

Trénovaní Pokémona v této hře neprobíhá pomocí soubojů, ale tím, že jej budeš krmit pomocí Candy. Tyto Candy získáš poté, co si chytíš nějakého Pokémona a toho pošleš profesorovi (pomocí tlačítka Transfer). Takto pošleš Pokémona, kterého máš chyceného vícekrát. Za odměnu ti profesor poskytne právě Candy pro daného Pokémona. Toto Candy můžeš Pokémonovi dát (Power Up) a tím ho trénuješ – zvyšuješ CP, životy, útoky aj. Po dodání určitého množství Candy se daný Pokémon vyvine v další vývojovou fázi. Kolik Candy potřebuješ na vyvinutí, to je u každého Pokémona jinačí – čím vzácnější Pokémon, tím více Candy potřebuješ! Takže se vyplácí chytat i Pokémony, které už dávno máš. Krom Candy budeš potřebovat na vyvinutí i StarDust – ten získáváš na chytání Pokémonů, líhnutí vajíček, vyvíjení Pokémonů a za to, že kontroluješ nějaký stadion. StarDust je univerzální a lze jej využít na jakéhokoliv Pokémona. Nicméně se obtížně získává, doporučujeme tedy, aby sis řádně rozmyslel, do kterého Pokémona budeš svůj StarDust investovat!

 
Nahoru